top of page
KOE LAPIN METSÄMUSEO': Welcome

Yleiset ehdot

Seuraavat ehdot koskevat ympärivuotisesti ohjelmia ja retkiä, joita toteuttaa Lapin Metsämuseoyhdistys ry, Lapin Metsämuseolla Rovaniemellä.

Palvelut ja hinnat:
Lapin Metsämuseon tarjoamien tuotteiden hinnat ja palvelusisällöt määritellään tuotekohtaisesti. Lapin Metsämuseo pidättää oikeuden muutoksiin.

 

Varaukset: 
Lapin Metsämuseo katsoo varauksen vahvistetuksi asiakkaalta vastaanottaessaan varauksen. Maksuvaihtoehdot esitellään asiakkaalle varausprosessin aikana.

 

Peruutukset:
Peruutukset tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@lapinmetsamuseo.fi vähintään 3 vrk ennen tapahtumaa. Sen jälkeen tehtävistä peruutuksista on Lapin Metsämuseolla oikeus veloittaa täysi korvaus sovitun mukaan.

 

Muutokset: 
Vahvistetun varauksen muutoksista, ottakaa yhteys osoitteeseen info@lapinmetsamuseo.fi. Kaikki muutokset tulee tehdä kirjallisesti toimistoaikojen puitteessa. Lapin Metsämuseo arvioi ja hyväksyy muutokset, varaustilanteen ja kaupallisten ehtojemme puitteissa.

 

Palvelukieli:
Ohjelmat ja retket opastetaan suomeksi/englanniksi, mikäli muuta ei mainita tuotekuvauksessa tai sovita erikseen.

 

Kuvat ja videot: 
Lapin Metsämuseo varaa oikeuden käyttää kaikkea retkien / ohjelmien / palveluiden aikana tallennettua kuva- ja videomateriaalia ilman erityistä kirjallista tai suullista lupaa kuva- ja videomateriaalilla esiintyviltä ihmisiltä. Lapin Metsämuseo voi käyttää kuva- ja videomateriaalia tuottamissaan julkaisuissa tai muussa mediamateriaalissa, sisältäen seuraavat, muttei niihin rajoitetusti: esitteet, kutsut, markkinointimateriaali, kirjat, kuvat, aikakausilehdet, TV, verkkosivut, jne.

Mikäli haluatte varmistaa, ettette joudu kyseisiin kuva- ja videomateriaaleihin, olettehan yhteydessä asiasta osoitteeseen info@lapinmetsamuseo.fi ennen retken / ohjelman / palvelun alkua. Liittäkää viestiin valokuvanne tunnistamista varten. Lapin Metsämuseo käsittelee kuvaa luottamuksellisesti ja ainoastaan tunnistamistanne varten.

 

Henkilöt tai organisaatiot, jotka eivät ole sidoksissa Lapin Metsämuseoon, eivät saa käyttää, kopioida tai muuttaa Lapin Metsämuseon kuvamateriaalia, grafiikkaa, videomateriaalia tai muuta vastaavaa ilman kirjallista anomusta ja Lapin Metsämuseon hyväksyntää.

 

Asiakkaan vastuu
Asiakas on vastuussa omasta käytöksestään ja vahingontuottamisen välttämisestä. Lapin Metsämuseo ei ole vastuussa onnettomuuksista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan välinpitämättömyydestä. Asiakas on vastuussa kaikesta tuottamastaan vahingosta laina- ja vuokravarustukselle, henkilökunnalle, esiintyjille, yleisölle tai kolmannelle osapuolelle, joka yhteistyösopimuksen kautta tuottaa palveluita Lapin Metsämuseon kanssa.

Sopimuksen mukaisesti asiakkaan tulee noudattaa henkilökuntamme ohjeita koskien tapahtumapaikkoja ja varustusta. Asiakas on vastuussa ohjelman annetun aikataulun seuraamisesta. Mikäli asiakas laiminlyö näitä seikkoja, on Lapin Metsämuseo oikeutettu veloittamaan asiakkaalta laiminlyönnistä aiheutuvat kulut.

<< Takaisin

bottom of page