top of page
KOE LAPIN METSÄMUSEO': Welcome

Lapin Metsämuseoyhdistys ry rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Tämä on Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2020.
 

1. Rekisterinpitäjä 
Lapin Metsämuseoyhdistys ry

0634700-5 

Metsämuseontie 7

96460 Rovaniemi
info@lapinmetsamuseo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Lapin Metsämuseoyhdistys ry, info@lapinmetsamuseo.fi

3. Rekisterin nimi 
Lapin Metsämuseoyhdistys
 ry:n uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Lapin Metsämuseoyhdistys
 ry kerää asiakastietoja pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen hyödyllisiä kohdennettuja ja yksilöityjä palveluita. Asiakasrekisterin tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Pyrimme minimoimaan kerättävän tiedon määrän ja säilytysajan. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta: 

Asiakkaan nimi 

Titteli 

Yritys 

Sähköposti 

Puhelin 

Toimiala 

Tiedot tilatuista palveluista 

Tietolähteenä toimii asiakkaan netin täyttämässä yhteydenottolomakkeessa ja/tai yhteydenpidossa antamat tiedot. 

Lapin Metsämuseoyhdistys
 ry voi käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko 

jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.lapinmetsamuseo.fi


edustaa yritystä, joka on Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n asiakasrekisteri 

muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle. 

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. 

Yhteystiedot säilytetään Lapin Metsämuseon verkkosivuston ylläpitojärjestelmässä 

Lapin Metsämuseoyhdistys
 ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus


Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

bottom of page