top of page

Lapin Metsämuseo on maailman ainoa Lapin savottakulttuurista kertova museo. Museo on maakunnallinen museo Rovaniemen Pöykkölässä, joka kertoo suurten savotoiden tarinaa. 60 vuoden kunnioitettavaan ikään ehtinyt museo on ”Pöykkölän salainen helmi”, eli sen olemassaolo on jopa rovaniemeläisille jäänyt pimentoon. Nyt Lapin Metsämuseo elää murroksen aikaa ja sen toimintaa halutaan vahvasti kehittää. Etsimme harjoittelijaa tai kahta, jotka haluavat olla mukana kehittämässsä Lapin Metsämuseosta tunnettua nähtävyyttä Rovaniemen matkailupalveluita etsivien käyntikohteeksi.


Harjoittelijan tehtävänä olisi osallistua museon kehittämiseen monialaisesti. Lapin Metsämuseo on ollut perinteisesti yleisölle avoinna säännöllisesti ainoastaan kesäaikana. Nyt on kuitenkin asetettu tavoitteeksi, että tulevana syksynä ovia ei suljeta, vaan että Lapin Metsämuseo toimisi myös talvimatkailijoiden käyntikohteena. Museon alue onkin talvella aivan upea miljöö, joka mahdollistaa monenlaiset talviaktiviteetit, joita nyt siis pitäisi kehittää.


Lapin Metsämuseota hallinoivan Lapin Metsämuseoyhdistyksen hallitus suhtautuu myötämielisesti kaikkeen museon kehittämiseen. Olemme hakeneet hankerahoituksia useammankin kehittämishankkeen rahoittamiseksi, mutta erityisesti toivomme harjoittelijan tai harjoittelijoiden ideoivan uusia tapoja kehittää aluetta matkailua paremmin palvelevaksi kohteeksi. Lisäksi toivomme, että harjoittelu antaa mahdollisuuden kehittää matkailupalveluiden osaamisen lisäksi myös markkinointiosaamista.


Tehtävät:

- matkailupalveluiden kehittäminen ja pilotointi

- asiakaskokemuksen kehittäminen

- näyttelyiden kehittäminen

- tilojen käytön suunnittelu

- markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

- Sosiaalisen median hyödyntäminen

- asiakaspalvelu

- tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen

- yhteistyö sidosryhmien kanssa

- jäsenpalveluiden kehittäminen

Lapin Metsämuseon kävijäkunta on kansainvälinen. Kävijöitä tulee tällä hetkellä pääasiassa Euroopan maista kotimaisten kävijöiden lisäksi. Harjoittelija voi siis vahvistaa myös kielitaitoaan harjoittelun aikana. Englannin kielen lisäksi harjoittelijalle todennäköisesti avautuu mahdollisuus käyttää myös ruotsin, ranskan ja saksan kieltä. Monipuolinen kielitaito onkin etu, mutta suomi ja englanti riittää tehtävien suorittamiseen. Harjoittelun aikana harjoittelijalle voi myös tulla ajatuksia opinnäytetyölle.


Toivomme harjoittelijalta innovatiivisuutta, halua kehittää, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kykyä itsensä johtamiseen. Harjoittelun aikana harjoittelija saa realistisen kuvan erilaisten toimien kustannusvaikutuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta. Toivomme kykyä tehdä yhteistyötä muiden työntekijöiden, hallituksen ja sidosryhmien kanssa. Muun muassa Rovaniemen Matkailumarkkinoinnin, Rovaniemen Kotiseutumuseon ja metsäalan toimijoiden, sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on osa harjoittelijan tehtäviä.


Harjoittelun ajankohta on soviteltavissa. Toivomme, että harjoittelija voisi aloittaa 1.6.2023.Yhteyshenkilö


Juri Laurila, hallituksen puheenjohtaja

Comments


bottom of page